. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
AMELIORAREA UNOR COMPONENTE ALE PSIHOMOTRICITĂȚII LA COPIII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PRIN METODOLOGII DIDACTICE BAZATE PE ACTIVAREA NEURONILOR OGLINDĂ
31 august 2015
Domeniu:

Gáll Z., Balint L.

REZUMAT
Substratul științific al studiului are la bază conceptul de neuroni „oglindă”. Aceștia, față de ceilalţi neuroni, au o proprietate de imitare. Ei sunt importanţi în procesele de învăţare – în special în perioada copilăriei și permit imitarea mişcărilor, determinând însuşirea primară a acestora. Pornind de la această constatare, studiul de faţă își propune elaborarea și aplicarea unei metodologii în conformitate cu conţinuturile programei activităţilor de expresie psihomotrică din învățământul preșcolar, apelând ca metodă de predare-învățare principală la procedurile demonstraţiei. Astfel, considerăm că se va determina în mai mare măsură reactivitatea neuronilor oglindă, în vederea favorizării dezvoltării psihomotrice a subiecților, pe direcţia schemei corporale, imaginii de sine şi a efectuării poziţiilor, respectiv mişcărilor de bază. Pentru desfăşurarea cercetării s-a folosit un grup experimental şi unul de control, evaluându-se nivelul de dezvoltare psihomotrică al copiilor, înaintea aplicării variabilei independente, precum și după acționările acesteia asupra grupului experimental. În urma derulării demersului proiectat, subiecții grupului experimental, au prezentat o evoluție semnificativă pe direcția câmpurilor psihomotrice investigate, în raport cu grupa de control.

Gall full text.pdf
pdf