. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ALTERNATIVE OPERAŢIONALE PENTRU INDICII RUFFIER ŞI RUFFIER – DICKSON
22 iulie 2014
COJOCARU A., MÂRZA-DĂNILĂ  D.

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost descoperirea unei alte modalităţi de calculare a indicilor Ruffier şi Ruffier-Dickson, în cadrul evaluării capacităţii de adaptare a organismului la efort.
Discuţii
După introducerea noţiunii de imagine a unui puls ( ), am dedus formula de calculare a imaginii pulsului, pentru fiecare tip de puls, precum şi formulele cu imaginile pulsurilor, pentru calcularea indicilor Ruffier şi Ruffier-Dickson. Folosind formulele imaginilor pulsurilor, am calculat valorile imaginilor pulsurilor şi le-am inclus într-un tabel, pentru a fi utilizate în calculul indicilor Ruffier şi Ruffier-Dickson, prin noile formule. Tot pentru citirea imaginilor pulsurilor am realizat două dispozitive: DI pentru   şi DII pentru  , unde P1, P2, P3 reprezintă respectiv pulsul în repaus, pulsul imediat după efort, pulsul la 1 minut de la încetarea efortului. Prin exemple numerice s-a constatat că rezultatele obţinute prin formulele clasice (cu pulsuri) şi prin noile formule (cu imaginile pulsurilor) au fost aceleaşi  pentru fiecare dintre cei doi indici (indicele Ruffier şi indicele Ruffier-Dickson).
Concluzii
Prin acest studiu am dorit oferirea unei alternative de calculare a indicilor Ruffier şi Ruffier-Dickson, prin formule mai simple decât cele clasice, folosind imaginile pulsurilor.

Cojocaru A. full text.pdf
pdf