. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
AFECTIVITATEA ÎN PERFORMANŢA SPORTIVULUI ŞI A ACTORULUI
31 iulie 2013
Leșe A.C.

Rezumat
Lucrarea de faţă caută să evidenţieze similitudinile existente în pregătirea sportivului şi pregătirea actorului pentru performanţă profesională, axându-se pe componenta psihică afectivitatea. În acest sens, am recurs la o paralelă între elemente fundamentale din pregătirea psihologică, ale unor renumiţi autori din domeniile Educaţie fizică şi sport, respectiv, Teatru.  Deşi strâns legate de celelalte fenomene psihice, procesele afective au un specific mai pronunţat la sportiv şi la actor decât la indivizi din alte profesii. Analiza acestei componente psihice, în domeniile abordate de noi, este plasată în jurul relaţiei raţiune-emoţie. Această relaţie poate lua o direcţie negativă sau una pozitivă, în funcţie şi de pregătirea proceselor anterioare: încrederea în sine şi gândirea (vorbirea interioară). Datele culese din literatura de specialitate sportivă şi teatrală, cu privire la calitatea manifestărilor exterioare ale corpului obţinute printr-o bună dezvoltare psihică, aduc argumente în susţinerea afinităţilor privind pregătirea psiho-fizică între sportiv şi actor.
Lese full text.pdf
pdf