. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ABORDAREA MARKETINGULUI SOCIAL AL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BAZATĂ PE IMAGINE
12 september 2016
Domeniu:
Liliana BUDEVICI – PUIU, Ecaterina AMELICICHIN

Rezumat. 
Opinia studenţilor, absolvenţilor, beneficiarilor, cea a personalului didactic auxiliar şi nedidactic cu privire la unele aspecte importante care vizează activitatea şi responsabilităţile instituţiei academice de educaţie fizică şi sport (reflectată într-un amplu studiu realizat în mod periodic la nivel instituţional) este importantă  pentru construirea unei imagini sociale de succes. Astfel, mijloacele de comunicare, marketingul social reprezintă instrumente eficiente în promovarea imaginii instituţiei de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport. De asemenea, informaţiile provenite din cercetarea de marketing pot avea un rol semnificativ în orientarea activităţii instituţiei academice către îmbunătăţirea serviciilor sale educaţionale în beneficiul studenţilor   şi a  potenţialilor  beneficiari.
Budevici.pdf
pdf